Musikk: Ferdinand Rygh 

Dilettantene opptreden 25. mars 2020